Начало Новини Започва подготовката на АМ „Хемус“ по ОП „Транспорт“

Започва подготовката на АМ „Хемус“ по ОП „Транспорт“

хемус

Източник: vestnikstroitel.bg

Започва подготовката на АМ „Хемус“ със средства от Оперативна програма „Транспорт“. Договорът за безвъзмездна финансова помощ бе подписан от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов и изпълнителния директор на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ Асен Антов. Проектът вече има изготвена и одобрена апликационна форма.

Общата сума на предоставената безвъзмездна помощ е 5 млн. и 246 хил. лв., като от тях 4 197 120 се отпускат от Кохезионния фонд на Европейския съюз, а останалите 1 049 280 са национално съфинансиране.

Проектът се финансира по приоритетна ос 2 „Развитие на пътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни оси” и включва следните дейности:

– Извършване на предпроектни проучвания – до м. март 2014 г.;
– Изготвяне на идеен проект – до м.април 2015 г.;
– Изготвяне на доклад по ОВОС – до м. октомври 2014 г.;
– Изготвяне на доклад от предварителни археологически проучвания – до м.октомври 2014 г.