Начало Новини Захранват индустриалния парк в Бурас с вода и газ

Захранват индустриалния парк в Бурас с вода и газ

industrialen park

Изграждането на Индустриален и логистичен парк – Бургас навлиза в нов етап, съобщиха от Община Бургас.

След създаването на базисната инфраструктура, сега предстои терените му да бъдат обезпечени технически с оптичен високоскоростен интернет, газозахранване, водоснабдителна система за питейно-битови нужди, канализационна мрежа за отвеждане на битови отпадни води, както и канализационна мрежа за събиране и отвеждане на дъждовните води.

Девет фирми закупиха парцели в Индустриаления и логистичен парк, като повечето вече работят по изграждане на своите производствени бази, съобщава dir.bg.

Изграждането на Пътен възел Запад, който свързва пряко ул. „Одрин” с ул. „Крайезерна”, очаквано повиши интереса към зоната.

Това налага ускореното довършване на проекта, за да не „изстива” инвеститорският интерес.

Строители.бг