Начало Новини За три години санират 200 блока

За три години санират 200 блока

саниране

„Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по проект „Енергийно обновяване на българските домове“ възлиза на 50 млн. лв. За 3 години с над 50 млн. лв. ще се подобри не само сградният фонд на около 200 блока, но ще се даде възможност на бизнеса да участва пряко в техния ремонт.”, каза Десислава Терзиева министър на регионалното развитие по време на официалното откриване на информационна кампания относно проекта.

Ползите от проекта не се ограничават само до намаляване на енергопотреблението и икономия на разходите. „Обновените по проекта сгради ще придобият изцяло нов и модерен облик, ще бъдат обновени и входовете на сградите. Резултатите, които очакваме са: 6 100 обновени жилища; 13 500 облагодетелствани жители и намаляване на разходите за енергия с 40-60%.”, допълни министър Терзиева.

Собствениците на жилища във всяка одобрена за финансиране сграда ще получат безвъзмездно 75% от стойността на дейностите, необходими за енергийно обновяване. Техническото обследване, техническият паспорт и обследването за енергийна ефективност ще бъдат на 100% платени от ОП „Регионално развитие”.

В периода 10 септември – 23 октомври 2013 г. информационни дни ще се проведат в общо 36 града.

Източник: fakti.bg