Начало Новини За една година – 343 семейства с подобрени жилищни условия

За една година – 343 семейства с подобрени жилищни условия

habitat

През 2014 г. Хабитат България получи подкрепата на Фондации „ВЕЛУКС“ да продължи и през следващите пет години да изпълнява една от най-успешните си инициативи, а именно – програмата за микрофинансиране на жилищни подобрения на семейства с ниски доходи. Това е практика на Хабитат България, която се прилага и развива от 2008 г. насам, иновативна и все още уникална за нашата страна. Чрез нея се  дава възможност на семейства с ниски доходи, живеещи при лоши жилищни условия да подобрят условията си на живот.

Механизмът на предоставяне на тази подкрепа е чрез осъществяване на партньорство с местни неправителствени организации, работещи активно с уязвими групи и общности в риск от бедност. Хабитат България капитализира револвиращи фондове за жилищни подобрения към местните партньори, които  предоставят  малки суми като безлихвени заеми на семейства, отговарящи на критериите на програмата, за извършване на приоритетни ремонти.  Тези безлихвени заеми  са в размер от 200 до 1000  лева и се изплащат на малки месечни вноски в срок до 1 година. Събраните вноски се връщат в местния Фонд за жилищни подобрения и се предоставят на следващите нуждаещи се семейства. Семействата, които кандидатстват са и бенефициенти на местните неправителствени организации и получават от тях многообразни социални услуги като: семейно консултиране, обучения, курсове за придобиване на образователна степен, здравна помощ и много други. Стремежът ни е да подкрепяме семейства с деца, които живеят при лоши жилищни условия и нямат възможност да извършат ремонт със собствени средства, но в същото време имат доходи, мотивирани са да подобрят условията си на живот и полагат адекватни грижи за децата си. Благодарение на съвместните усилия на Хабитат България и местните партньорски организации, тази практика израстна до успешен модел за холистично общностно подпомагане.

От юли 2014 г.,  в рамките на една година, чрез проекта „Подобряване на жилищните условия чрез безлихвено финансиране за жилищни подобрения на семейства с ниски доходи, отглеждащи деца” са предоставени общо 208 безлихвени заема за жилищни подобрения, с които 343 семейства са направили ремонти в домовете си, в резултат на което 331 деца живеят при по-добри условия.

habitat

Освен директната финансова помощ, Хабитат България предлага редица надграждащи мерки, а именно – обучения за жизнени умения и възможности за допълнителна социална подкрепа. До юни 2015 г. 92-ма  клиенти се включиха в двете ни обучения „ Управление на семейния бюджет“ и „Поддържане на дома“, които дават ценни практически знания и съвети за разумно управление на приходите и разходите, спестяванията, заемите и финансовите задължения, както и за поддържането на дома енергийно-ефективен и в добро състояние.

Предстоят интересни дейности и през следващата година. Разработва се и се тества иновативна обучителна настолна игра, чрез която деца в училищна възраст усвояват на пръв поглед скучни и сложни понятия като: пестене на ресурси, енергийна ефективност, хигиена, спестяване на финансови средства. Местните партньори ще получат по програмата и допълнително финансиране за осъществяване на социални и общностни услуги за децата, с които работят. Благодарение на тази допълнителна подкрепа, местните НПО ще могат да осъществят свои идеи като: ремонтиране и разработване на общностен център, организиране на занималня и извънучилищни занимания по български език за ученици от ромски произход, образователни екзкурзии и посещения на театър за деца от уязвими групи, кръжоци по изкуство и спорт и др. По този начин, благодарение на обединените усилия на Хабитат България и партньори,  ще се максимизира цялостното въздействие на програмата и  семействата  ще получат подкрепа за  комплексно решаване на поне няколко от многобройните си текущи  проблеми.

Понастоящем дейностите се осъществяват в 4 региона на страната – в Дупница със Сдружение „Амала-Приятели“, в Търговище с Клуб на НСО, в Кюстендил с НЧ „Васил Левски 1965“ и в София с Фондация „Здраве и социално развитие“, като плановете на Хабитат България са да разшири значително териториалния обхват на програмата чрез привличането на нови партньорски организации.

При  нужда от допълнителна информация, моля свържете се с  Боряна Първанова, Мениджър проекти в Хабитат България, тел. 02/983 24 10, мобилен: 0898 69 10 06, [email protected]

Фондациите  ВЕЛУКС са благотворителни неправителствени  фондации, които осигуряват финансиране на научни, културни, артистични и социални проекти. Създадени са през 1981 г. от Вилум Кан Расмусен,  и имат възможност да спонсорират благотворителни каузи благодарение на приходите на VKR Holding A/S и други активи. Повече за дейността на фондациите може да видите на техния уебсайт: www.veluxfoundations.dk

Фондация „Подслон за човечеството” (Хабитат България) е национална организация на Habitat for Humanity International – глобална организация, работеща в над 70 страни в целия свят по жилищната проблематика и реакция по време на криза. От основаването си през 1976 г. до сега организацията е построила и ремонтирала над 850 000 жилища по света и е осигурила скромни, финансово достъпни домове за повече от 5 милиона души. Чрез своите дейности Хабитат България популяризира идеята за адекватните жилищни нужди като основно човешко право и работи за активизиране на съзнанието на обществото в посока премахване на мизерните жилищни условия. Подпомагаме разрешаването на жилищните проблеми на лица и семейства, които не притежават собствен дом и нямат достатъчно средства за закупуването, построяването или наемането на такъв, както и на лица, живеещи в неадекватни жилища, които нямат достатъчно средства, за да ги ремонтират и подобрят.