Начало Новини ВЕИ производители си търсят парите от „таксата за достъп“

ВЕИ производители си търсят парите от „таксата за достъп“

веи

Производители на възобновяема енергия си търсят парите от незаконно взетата „такса за достъп“ до електроразпределителната мрежа. Електроразпределителните дружества обаче препращат производителите към ДКЕВР. От своя страна ДКЕВР все още няма становище по въпроса. Това съобщава в своя бюлетин Българската ветроенергийна асоциация.

Към момента Върховният административен съд (ВАС) се е произнесъл за окончателна отмяна на цената за достъп за малък брой от групите ВЕИ централи,  категоризирани в 28 раздела  в решение Ц-33 на ДКЕВР. ВАС продължава разглеждането на дела срещу цената за достъп  на втора инстанция и през септември, октомври и ноември.

При излязло окончателно решение на ВАС за отмяна на цената достъп, електроразпределителните дружества преустановяват  фактурирането ? за съответната група ВЕИ производители. Въпреки това, не е ясно кога и как ще бъдат възстановени вече изплатените  от ВЕИ производителите суми за цена достъп за предходните месеци. Производители, с излезли решения на  съда, вече са отправили покани  до електроразпределителните дружества за доброволно възстановяване на събраните  им  суми. В отговор обаче,  електроразпределителните дружества препращат производителите към ДКЕВР. От страна на ДКЕВР все още няма становище относно казуса по  възстановяването на въпросните суми. През юли регулаторът е поискал от съда допълване на първоинстанционните решения, и съответно ВАС е насрочил две заседания  за 2014 по дела, за които вече има решения на втора инстанция.