Начало Новини ВАС отмени таксата за достъп за производителите на възобновяема енергия

ВАС отмени таксата за достъп за производителите на възобновяема енергия

фотоволтаични

Източник: publics.bg
С Решения от 13.03.2013г. Върховният административен съд (ВАС) отменя „цената за достъп” до мрежата за ВЕИ централи, въведена от ДКЕВР с Решение Ц-33/14.09.2012. Магистратите са се произнесли по три идентични дела, заведени от фирмите Алфа Стар ООД, Фотоволтаик Енерджи Сорс ООД и ИБВ-СОЛАР ООД. От Българската фотоволтаична асоциация прогнозираха сходни решения и по останалите за решаване няколко стотин съдебни производства, заведени във ВАС от ВЕИ производители.
Решението на ВАС на първа инстанция отменя „цената за достъп” и осъжда ДКЕВР да заплати на съответните производители направените разноски по делото. Според ВАС, „цената за достъп” е определена при неспазване на материално-правните норми от страна на ДКЕВР.
Основните мотиви на съдебното решение атакуват дискриминационното отношение на регулатора и създаването на неравнопоставеност между различните енергийни предприятия. Мотивите засягат и липсата на обективни критерии за калкулиране на „цената за достъп“, непрозрачността на взетото от ДКЕВР решение, нарушаване на принципите на конкуренцията и др.
Друг основен момент в документа заема липсата на основания за размера и вида на определените цени. ДКЕВР определи „цена за достъп” на ВЕИ до мрежата не въз основа на реално направени разходи от страна на Електроразпределителните предприятия (ЕРП) за управление на енергийната мрежа, а на база приход от преференциалните цени на ВЕИ обектите и датата на въвеждането им в експлоатация.