Начало Новини Ускоряват присъединяването към мрежата на PV панели, монтирани на сгради

Ускоряват присъединяването към мрежата на PV панели, монтирани на сгради

фотоволтаци

Източник: publics.bg

Процедурата, позволяваща монтажа на фотоволтаични модули върху покривните и фасадни конструкции към съществуващи сгради, ще бъде значително ускорена. Това стана ясно след среща на министър-председателя и представители на МИЕТ, МРРБ и ДКЕВР.

На срещата е било постигнато съгласие за промяна в нормативната база с оглед ускоряване на административните процедури при монтаж на фотоволтаични модули и привеждането на Наредба 6 от 2004 г. на министъра на икономиката, енергетиката и туризма за присъединяване на потребители и независими производители към електропреносните и електроразпределителните мрежи в съответствие с действащите законови разпоредби на Закона за устройство на територията и Закона за енергията от възобновяеми източници.
Следващата среща е предвидена за 24 януари, съобщиха от пресцентъра на ММРБ.