Начало Новини Ускоряват изработването на кадастър

Ускоряват изработването на кадастър

kadastur

Законова промяна, която готви регионалното министерство, ще ускори изработването на кадастрални карти в България, при това без да е нужно допълнително финансиране.

Идеята е изработените през годините карти на възстановената собственост върху ниви и гори извън населените места да се преобразуват автоматично в кадастрални карти. По Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и по Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд през последните 20 години са изработени немалко карти на възстановената собственост. Те вече са били подложени на съдебен контрол, тъй като можеха да се обжалват. Затова в поправката на закона се предвижда след преобразуването им в кадастрални тези карти да не подлежат на обжалване, съобщава trud.bg.

В момента електронни кадастрални карти има само за 18% от територията на страната, като са обхванати около 30% от имотите в България.

Строители.бг