Начало Новини Топлоизолационните системи на Марисан със сертификат за производствен контрол съгласно ETAG 004

Топлоизолационните системи на Марисан със сертификат за производствен контрол съгласно ETAG 004

marisan

С все по-динамичното развитие на компаниите, опериращи в сферата на производството на строителни материали, се забелязва осезаем напредък в интегрирането на нови технологии и производствени практики. Макар и този факт да е значителна предпоставка за повишаване качеството на крайните продукти и системи, предлагани на пазара, той далеч не е достатъчен, за да се отсеят истински надеждните и доказани производители.

Поради тази причина, Европейската организация за технически одобрения (EOTA) въвежда допълнителна регулаторна рамка, целяща да обезпечи изпълнението на обществени поръчки и други мащабни проекти, само и единствено с високо качествени и лабораторно изпитани продукти и системи, чрез издаване на Европейско техническо одобрение (European technical approval – ЕТA). Организацията работи в тясно сътрудничество с водещите европейски институции и регулаторни органи като ЕК, Европейски комитет по стандартизация и ред други търговски и производствени асоциации.

Като отговорен производител, ясно осъзнаващ нуждата от това, пазарът да получава само и единствено продукти от най-високо качество, Марисан акредитира своите топлоизолационни системи съгласно изискванията на международната рамка ETAG 004. По този начин, тяхното качество и надеждност, се гарантират от следните експертни оценки:

–    Европейска техническа оценка – ЕТА 15/0730.
–  Сертификат за производствен контрол, издаден въз основа на ЕТА 15/0730 – Certificate of conformity of the factory production control № 1020-CPR-060042369.
Издадените експертни оценки се базират на пространствено изпитване и лабораторен анализ, проведен в акредитирани европейски лаборатории. Методологията на проведените тестове е сложна и комплексна. Част от изискванията и параметрите за издаване на оценката, покрити от топлоизолационните системи на Марисан например, са свързани с техните:

–    Физични свойства;
–    Сигурно поведение в условия на пожар;
–    Здравословна експлоатация, безвредност и екосъобразност;
–    Гарантирани топлоизолационни и звукоизолационни качества;

За да се оформи цялостна представа за гаранциите, които акредитацията предоставя, можете да разгледате тук.

Благодарение на издадената експертна оценка, топлоизолационните системи на Марисан могат да носят маркировка „СЕ”, служеща като индикатор за тяхното качество и възможност за предлагането им на европейския пазар при участие в проекти или обществени поръчки.

Със сертифицирането на топлоизолационните системи по ETAG 004, Марисан открито заявява намерението си да затвърди качеството и добрата репутация на своята производствена гама. Топлоизолационните системи се създават изцяло под един покрив, в най-модерният и автоматизиран завод за производство на EPS материали в България. Топлоизолационните системи Термофлекс® и ТЕРАПОР®, единствени носители на златен медал за качество за България, от 64-ия Международен технически панаир в Пловдив, вече могат открито да стъпят на европейския пазар и смело да се конкурират с водещи световни производители.

Повече информация за продуктите и услугите на Марисан, можете да откриете в корпоративния сайт и интернет блог.

Марисан