Начало Новини Строителството на обхода на Кърджали ще започне през 2020 г.

Строителството на обхода на Кърджали ще започне през 2020 г.

obhod

През тази година ще се процедират отчуждителните процедури и ще бъде обявена обществена поръчка за инженеринг на участък от обходния път на Кърджали. Изграждането му ще започне през следващата година. Това каза в областния център днес зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков, който взе участие в дискусията  „Европа в нашия дом.“

 Това е най-мащабният проект в областта не само заради размера на инвестицията, която ще е над 140 млн. лв., но и заради големия си обществен ефект. Околовръстният път ще изведе тежкия автомобилен трафик от града, което ще подобри чистотата на въздуха и ще намали шума, защото през летните месеци през Кърджали минават по 10 хил. автомобила на денонощие. Ще се съкрати значително и пътуването до Гърция.

 15-километровото трасе ще бъде разделено на три отсечки. Строителството ще започне от третия участък като приоритетен, каза зам.-министър Нанков. Проектът предвижда изграждане на сложно инженерно съоръжение с 5 виадукта, естакада, мост над р. Арда с дължина около 1050 м, надлези и подлези при пресичания с ж.п. линия и републикански, общински и селскостопански пътища.

Само след няколко месеца още един важен пътен участък в област Кърджали ще придобие европейски вид. В ремонт са 32 км от пътя Момчилград-Крумовград-Ивайловград, които се рехабилитират с 20 млн. лв. Средствата са осигурени от бюджета на АПИ и програмата ИТЕРРЕГ V-А Гърция – България. Изпълнението на строително-монтажните работи е 46%.

 Със средства от ОПРР 2007-2013 бяха обновени други 18 км. Така скоро жителите на региона ще могат да пътуват комфортно по 50 км от трасето.

Със средства от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 предстои ремонт и на участък с дължина 26 км от пътя Кърджали – Мост – Манастир. В момента се провеждат обществените поръчки за избор на изпълнители за строителство и надзор. Ако няма обжалване на процедурите, рехабилитацията на отсечката може да започне през месец май, коментира Николай Нанков.

До две седмици може да започне ремонтът на 28 км от пътя Кърджали – Ардино. Планира се той да завърши през лятото.

Общо 32 млн. лв. от европейските фондове и националния бюджет се влагат в пътната инфраструктура в областта от 2017 г., посочи регионалният заместник-министър.

От голямо значение за Кърджали ще бъдат и предстоящите инвестиции в подобряване на ВиК мрежата по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ Проектът е в размер на около 70 млн. лева, като са предвидени допълнителни средства за модернизация на Пречиствателна станция за питейни води „Енчец“. В него са включени и обекти в Момчилград. Крайната дата за подаване на проектното предложение от страна на ВиК оператора е 23.04.2019 г. Инвестицията може да стартира още тази година като с нея ще се решат почти всички проблеми, свързани с ВиК инфраструктурата в областния център и в Момчилград, посочи Николай Нанков. Той допълни, че през тази година ще се финализира проектът за помпени станции в Кърджали, финансиран със средства от бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

В областта се извършват и сериозни инвестиции за подобряване на градската среда, образователната, здравната и социалната инфраструктура по ОПРР 2014-2020. По програмата са сключени 22 договора на стойност 51 млн. лв. С 16 млн. лв. ще бъдат модернизирани 8 образователни институции с капацитет близо 6000 ученици. По проекта на Министерството на здравеопазването ще се ремонтират всички спешни центрове в областта и ще бъдат доставени нови линейки. Проектите са с най-голяма видимост за хората и достигат до всеки един жител, каза зам.-министърът.

През тази година трябва да бъдат обновени оставащите за довършване многофамилни жилищни сгради по Националната програма за енергийна ефективност. В Българската банка за развитие са подадени заявления за финансиране от други 3500 сгради. Необходим е дебат за това как програмата да продължи, заяви зам.-министър Нанков. Механизмът за контрол и мониторинг по нея е засилен и създаденият за целта отдел в МРРБ е проверил изпълнените дейности по над 210 сгради.