Начало Новини Строителните предприемачи очакват спад на поръчките

Строителните предприемачи очакват спад на поръчките

stroitelstvo

Националният статистически институт отчита понижение с 1.4 пункта през октомври на общия показател за бизнес климата в България. Спадът се дължи на влошаването на конюнктурата в промишлеността, строителството и търговията на дребно. Единствено при услугите има подобрение.

Най-голямо е понижението на съставния показател „бизнес климат в строителството“, който спада с 3.9 пункта заради по-неблагоприятните оценки и очаквания на предприемачите за бизнес състоянието на предприятията. В следващата половин година те очакват намаление на новите поръчки, което според тях ще доведе и до известно понижаване на дейността в краткосрочен план.

Най-сериозната пречка за развитието на компаниите в строителния бранш продължава да е недостигът на работна ръка, следван от несигурната икономическа среда и високата конкуренция в сектора.

Относно продажните цени в строителството преобладаващите очаквания на предприемачите са те да останат без промяна през следващите три месеца.