Начало Новини Стартира нова процедура за търсене на нефт и газ в Черно море

Стартира нова процедура за търсене на нефт и газ в Черно море

нефт и газ

Източник: greentech.bg

Правителството прие решение за откриването на конкурсна процедура за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ в „Блок 1-22 Терес”. Територията се намира в изключителната икономическа зона на България в дълбоките води на Черно море и е с площ 4032 кв. км.

Разрешението за търсене и проучване ще бъде за срок пет години. В случай на търговско откритие титулярът на разрешението ще бъде определен пряко за концесионер за добив.

Подробности по организацията, сроковете за провеждане, цената на конкурсните документи, депозита за участие и др. могат да бъдат намерени в решението на Министерския съвет, което ще бъде публикувано в „Държавен вестник”, на електронната страницата на МИЕТ и в Официалния вестник на Европейския съюз. Всички срокове по провеждането на конкурса се отчитат от датата на публикуване в Официалния вестник на ЕС.