Начало Новини Стартира информационна кампания за енергийно обновяване на българските домове

Стартира информационна кампания за енергийно обновяване на българските домове

енергийно обновяване

Източник: vestnikstroitel.bg

Днес, 16 април, в 11.00 часа вицепремиерът и министър на регионалното развитие и благоустройство Екатерина Захариева ще даде началото на информационната кампания по проект BG161РО001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”.

Официалното откриване на информационните дни ще се състои на създаден за кампанията информационен кът, разположен пред Народния театър „Иван Вазов“.

На събитието ще присъстват Ирина Савина, заместник-кмет на Столична община, Десислава Йорданова, директор на дирекция „Жилищна политика“ в МРРБ, експерти от дирекцията, представители на Външното звено за изпълнение на проекта, Проектния мениджър за гр. София и на Фонда за жилищно обновяване.

В рамките на събитието ще се представи и графикът на информационните дни, които ще се проведат в 36 града.

Целта на „Енергийно обновяване на българските домове” е осигуряване на по-добри условия на живот за гражданите в многофамилните жилищни сгради чрез повишаване на качеството на жизнената среда и изпълнение на мерки за енергийна ефективност. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.