Начало Новини Smart Buildings“ ще се проведе на 29-31 май 2013 г. в София

Smart Buildings“ ще се проведе на 29-31 май 2013 г. в София

Smart Buildings

Източник: publics.bg

Концепцията за „интелигентни сгради“ бързо печели популярност в Югоизточна Европа, чийто пазар притежава потенциал за растеж. Тя е иновативен начин на мислене и рентабилна инвестиция. Благодарение на синхронизирания контрол на различните системи този тип сгради се отличават с несравним комфорт, високо качество на живот и ниски експлоатационни разходи.

Единствената специализирана b2b изложба и конференция в България ‘Smart Buildings’ цели да представи най-модерните постижения в областта на сградната автоматизация и мениджмънт. Те ще се проведат в рамките на ежегодния Екофорум за Югоизточна Европа.. През годините организаторите от Виа Експо постоянно актуализират неговата тематика съобразно световните тенденции и през 2013 г. изданието ще обедини няколко паралелни събития с фокус  – енергийна ефективност, зелена енергия и управление на отпадъци.

„Smart Buildings“ ще привлече голям брой посетители от България и чужбина, работещи в строителния сектор, архитектура и електроника. Изложбените браншове включват: сградна автоматизация; мениджмънт на отоплението, охлаждането, осветлението, охраната  и достъпа; управление на потреблението на електроенергия, газ и вода; ИТ моделиране на сградите; пасивни къщи, консултиране и проектиране и др.

В конферентната програма ще вземат участие лектори от международни организации. Ще се дискутират темите, свързани с интелигентни измервателни уреди, новите моменти в Директивата за енергийните характеристики на сградите, компютъризирано управление на инсталациите и оборудването в сградата и др.