Начало Новини Ще връщат до 75% при саниране

Ще връщат до 75% при саниране

саниране

Източник: fakti.bg

Санирането на жилищни сгради проект „Енергийно обновяване на българските домове“ за програмния период 2007-2013 г. да бъде увеличен от 50% на 75%. Това е заложено като искане в писмената процедура на Комитета за наблюдение на ОПРР 2007-2013 г. Останалите 25% ще се осигуряват със собствени или заемни средства от етажната собственост. Увеличената безвъзмездна финансова помощ покрива разходи за изготвяне на технически или работен проект, оценка за съответствието, строително-монтажни работи, авторски и строителен надзор, за осигуряване на необходимите разрешителни документи и за въвеждане на обекта в експлоатация. Досега собствениците имаха възможност да получат финансова помощ до 50%.

Все още не е ясно дали през следващия програмен период (2014-2020 г.), ще може да бъде осигурено финансиране по Оперативна програма в размер на 50%. За момента се очаква този процент да бъде по-нисък, което ще доведе и до малък интерес от страна на граждани към програмата.