Начало Новини Създаване на адаптивни планове чрез алгоритъм, който предвижда пространствени конфигурации

Създаване на адаптивни планове чрез алгоритъм, който предвижда пространствени конфигурации

finch3d

Автоматизацията най-накрая достигна до бюрата на проектантите. Ако само преди няколко години се вярваше, че технологията (включително роботите) могат да заменят работата, извършвана от хората, минус спецификациите на дизайна и някои „творчески“ аспекти, то това се оказа грешно.

finch3d

Алгоритъмът Finch генерира различни пространствени конфигурации според предварително определени параметри, когато се променя общата площ на пространството. Това помага да се определят зоните в началните етапи на проекта, които след това могат да бъдат усъвършенствани в съответствие със специфичните изисквания на заданието. Алгоритъмът е разработен от BOX Bygg и Wallgren Arkitekter.

.