Начало Статии Строителни смеси Съхранение на вече построеното – Баумит Бето-продукти

Съхранение на вече построеното – Баумит Бето-продукти

С материали на Баумит в София бе възстановена сграда–пионер в кооперативното строителство – Палата „Св. София“, ул. Московска № 29

Преди започване на дейностите по възстановяване на фасадите мазилката бе в много лошо състояние – ронеща се повсеместно, с обрушени участъци и такива, които всеки момент бяха готови да се отлепят и паднат по тротоарите около сградата. Но още по-критично бе състоянието на балконите. При тях опасността за минувачите от падащи, откъртени парчета бетон бе много голяма.

Баумит предложи за ремонта на балконите да се използват специалните материали за саниране на бетони от системата Баумит БЕТО. Изпълнителят – фирма Халцедон, подходи много отговорно и вложи всички материали, при точно спазване на технологията за обработката им. Това даде възможност да се възстанови блясъкът на първата жилищна кооперация на Балканите.

Продуктите от серията Баумит БЕТО са разработени така, че да се полагат в строга последователност и да работят в система. Чрез тях се постига не само крайният ефект – възстановяване на началната визия и завършения вид на бетоновите повърхности по балконите. С тях се гарантира и конструктивната якост на ремонтираните стоманобетонни елементи. Системата включва четири основни продукта: БетоПротект, БетоХафт, БетоФил и БетоФиниш, а самото саниране се изпълнява в описаната по-долу последователност:

Основата (обрушените бетонови участъци, със или без стърчаща арматура) се почистват много добре, до здрава основа. Това може да се извърши най-добре с помощта на пясъкоструйка или водоструен апарат. При по-малки обекти почистването се извършва и ръчно, със секач, длето и чук или с малък къртач. В последния случай се внимава да се откъртват само слабите и нездрави места на бетона.

При ръждясала армировка, бетонът наоколо й се разкъртва, докато се достигне неръждясал участък от нея. Повърхността на самата армировка трябва да се почисти до блясък (ръчно или машинно);

Около 24 часа преди началото на саниране, основата се навлажнява обилно с вода. Така се намалява попиването на вода от старата основа и се почиства отлично натрупаният по повърхността прах;

3. Стърчащите, почистени до блясък арматурни железа се обмазват внимателно с четка, на две ръце, през около 6 часа с Баумит БетоПротект.

Този циментово-полимерен състав се предлага в малки кофи по 2 кг, които са много удобни и за разбъркване на материала. Разходът на БетоПротект е около 200 г на линеен метър арматура (за 2-те ръце);

4. Един-два часа преди полагане на саниращия разтвор, основата се навлажнява отново с вода, като се изчаква тя да попие от повърхността (да няма повърхностен воден филм);

5. Разбърква се Баумит БетоХафт. Това е свързващ шлам, който се полага в мека консистенция (като боза).

Внимава се с четката да се достигне всяка точка от санираната повърхност, включително вдлъбнатини, шупли и пори по бетона. БетоХафт играе ролята на свързващ шлам, който силно повишава сцеплението на пресния разтвор към старата бетонова основа. Особено важно е, последващият саниращ разтвор да се полага върху още пресния шлам (по метода „мокро в мокро”). В случай че шламът засъхне и образува повърхностен филм на повърхността си, той трябва да се отстрани и да се подмени изцяло с нов, пресен разтвор;

Полага се саниращият разтвор Баумит БетоФил. Дебелините на полагане са между 10 мм и 40 мм на една ръка. Ако участъкът за възстановяване е по-голям, се налага да се изпълнят няколко слоя с БетоФил, всеки с дебелина до 40 мм. Отделните слоеве се полагат по метода „мокро в мокро” – през около 2-3 часа, в зависимост от атмосферните условия. Следващият слой се полага след като предходният слой е набрал достатъчна якост, за да не се свлича от собствената си тежест. Голям обрушен участък може да се запълни наведнъж, ако съществуват условия за направа на кофраж;

7.  За възстановяваните елементи със специфична форма, при полагане на последния слой БетоФил се използват предварително изготвени шаблони. Възможно е също кофражът да бъде съответно оформен, преди да се започне запълването му с разтвор;

8. През целия период на съхнене се съблюдава разтворът да запази съдържащата се в него вода. Това се постига чрез перманентно омокряне, чрез завиване на повърхността с PVC фолио или чрез използване на специални продукти за създаването на повърхностен филм, възпрепятстващ изпарението. Така процесът на хидратация протича правилно и повърхността се предпазва от образуване на пукнатини от съсъхване;

9. При желание за постигане на перфектна гладкост, както и при необходимост от влагане на профили (ъглов, водооткапващ, др.), върху още влажния запълващ разтвор (БетоФил) се полага изравнителна бетонова шпакловка – БетоФиниш, в която могат да бъдат интегрирани и желаните профили. Шпакловката също трябва да бъде предпазена от бързото изпарение на направната й вода;

10. След изсъхване на вложените в системата продукти, челата и дъната на балконите се боядисват с подходяща фасадна боя, например Баумит НанопорКолор, която придава отлична крайна визия на обновения балкон и запазва красотата му за дълги години напред.

Всички тези операции, включително технологичните времена за полагане, съхнене и последваща обработка на балконите бяха спазени стриктно от изпълнителя. Така, днес сградата на Московска 29, с отлично изпълнената фасада и балкони, блести сред другите сгради в една от най-красивите централни части на столицата.