Начало Новини Рециклирането на строителни материали е ключово условие за постигане на целите

Рециклирането на строителни материали е ключово условие за постигане на целите

otpadaci

Състояние на строителните отпадъци днес

Според доклад на ООН за глобалното състояние на сградите и строителството, делът на  строителния сектор в глобалното потребление на ресурси е повече от една трета. Нещо повече, сградите генерират значителни количества отпадъци. Само 40% от твърдите градски отпадъци и 20–30% от отпадъците от строителство и разрушаване се рециклират или използват повторно. В абсолютни числа това е равно на 450 милиона тона отпадъци от строителство и разрушаване, които се генерират всяка година в Европа. Това значително количество подчертава необходимостта от наличието на повече кръгови модели в строителната индустрия, които ще насърчат рециклирането и повторната употреба.

Преминаване към рециклиране

Линейният икономически модел на „вземи-направи-изхвърли“ означава, че суровините се използват за производство на продукти, които след това се използват до края на живота им и накрая се изпращат на сметището. Тази система се оказа неефективна, тъй като доведе до увеличаване на обема отпадъци и до изчерпване на суровините. Това подчертава необходимостта от преминаване към кръгов подход на „ограничи-повторно използвай-рециклирай“, където използването на ресурси е намалено, потенциалът за преработка или повторно използване на продуктите се увеличава и в крайна сметка материалите се рециклират, вместо да се депонират.

Според Фондация Елън Макартур, концепцията за кръговата икономика се основава на три принципа: регенериране на природни системи, намаляване на отпадъците и замърсяването и поддържане на продукти и материали в употреба възможно най-дълго. Ако начина по който проектираме и произвеждаме продукти е в съответствие с принципите на кръговата икономика, можем да създадем по-устойчива, кръгова строителна индустрия.

Някои производители на строителни материали се опитват да включат в своите процеси и продукти принципите, описани от Елън Макартур. Те прилагат подхода на жизнения цикъл, като се търсят възможните подобрения на всичките му етапи.

Recycle

В производството се използват все повече рециклирани материали, вместо необработени ресурси. Това включва не само собствените отпадъци, но и отпадъци от други индустрии, които иначе биха били изпратени на сметището. Един такъв пример е фирма Профилинк, която има автоматизирана система за рециклиране, която преработва отпадъчен PVC материал и от него произвежда прозорци и врати.