Начало Новини Ремонтират „Женския пазар” с пари по JESSICA

Ремонтират „Женския пазар” с пари по JESSICA

пазар

Източник: fakti.bg

Реконструкцията на „Женския пазар” в столицата ще струва 8.4 млн. лв. От тях 7.1 млн. лв. са осигурени по линия на финансовия инструмент JESSICA. Договорът за финансирането беше подписан днес в присъствието на кмета на София Йорданка Фандъкова. 3 500 000 лв. (49.4% от общата сума на заема) са средства на ОП „Регионално развитие” и са предоставени чрез Оперативно споразумение на Фонда за устойчиво градско развитие – София (ФУГРС) с Европейска инвестиционна банка. Останалите 3 586 911 лв.

(50.6% от общата сума на заема) са предоставени от ФУГРС. Това е първият проект одобрен и финансиран от ФУГРС. Неговите цели са да допринесе за устойчиво и интегрирано развитие на агломерационния ареал, подобрява качеството на живот.

Един от плановете за реконструкция на „Женския пазар” предвиждаше частта, която не беше ремонтира преди години да бъде премахната и на нейно място да има градинка и пейки. Именно там преди няколко години откри магазин там една от големите хранителни вериги у нас. Каква ще е новата визия на пазара предстои да видим.

Подготвен е и проект за възстановяване и изграждане на пазар „Връбница” на стойност 1.7 млн. лв., с който се предвижда да се кандидатства по финансов инструмент JESSICA. Документацията е внесена в Столичен общински съвет.

JESSICA е „Съвместна европейска подкрепа за устойчиви инвестиции в градските зони”, представлява инициатива на Европейската комисия, разработена със съдействието на Европейската инвестиционна банка и Банката за развитие на Съвета на Европа. Това са средства за инвестиции в устойчиво градско развитие и възстановяване, които държавите от ЕС разпределят чрез специални револвиращи фондове. Финансовият ресурс на JESSICA идва от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, в рамките на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”.

2.043 млн. лв. е печалбата на общинските пазари за първите шест месеца на 2013 г.