Начало Новини Разтвор от два компонента за работа с бетон и асфалт

Разтвор от два компонента за работа с бетон и асфалт

Silikal R 15

С новия реактивен смолен разтвор R 15 ремонтите и преходите на материали при изграждането на пътища могат да се извършват бързо, устойчиво и прецизно, казва производителят Silikal. По този начин специалистът по подове на основата на реактивни смоли разширява портфолиото си, като включва разтвор, който според компанията се характеризира с добър вискозитет.

Трябва да се работи бързо и стабилно. Ремонтите на асфалт, преходите на материалите по мостове и рамките на шахтите изискват продукт, който се втвърдява бързо, за да се съкратят максимално прекъсванията на движението. Освен това материалът трябва да е достатъчно гъвкав, за да може безопасно да издържи напрежението. То възниква поради механични натоварвания  и температурни колебания. Новият реактивен смолен разтвор R 15 отговаря на тези изисквания, обещава Silikal. Като двукомпонентен разтвор на метакрилатна смола без разтворител, той може да се нанася бързо и практично и се втвърдява след около час. Разтворът Silikal R 15 показва също резултати с ниско свиване и добър вискозитет.

Обработката на R 15 може да се направи и на строителната площадка. Потребителят смесва двата компонента, прах и втвърдител, ръчно или с подходящо оборудване. След това готовата смес се нанася с ракел. Продуктът може да издържи на температура от 0°C до +35 ° C и  да бъде обработен в този температурен диапазон без никакви проблеми. Не е необходим грунд при работа с асфалт. За бетонни основи Silikal препоръчва съответната повърхност да се грундира със Silikal-RU 380.