Начало Новини Разрешителни за строеж на 992 жилищни сгради през четвъртото тримесечие на 2012...

Разрешителни за строеж на 992 жилищни сгради през четвъртото тримесечие на 2012 г.

разрешителни за строеж

През четвъртото тримесечие на 2012 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 992 жилищни сгради с 3 162 жилища в тях и с 389 239 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 48 административни сгради/офиси с 19 806 кв. м РЗП и на 1 379 други сгради с 515 036 кв. м РЗП. Това съобщиха от НСИ.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 14.4%, докато броят на жилищата в тях се увеличава с 16.5%, а застроената им площ – с 9.0%. Административните сгради нарастват с 4.3%, но разгънатата им застроена площ намалява с 26.7%. Другите сгради бележат увеличение от 9.7%, докато тяхната РЗП намалява с 13.5%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2011 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради намаляват с 16.9%, но жилищата в тях са повече със 7.4%. Административните сгради са по-малко с 14.3%, а другите видове сгради – с 11.8% . Регистрирано е намаление на РЗП на жилищните сгради с 6.1%, на административните сгради – с 67.2%, и на другите сгради – с 19.4% .

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в следните области: Бургас – 156, Пловдив – 116, Варна – 95, София (столица) – 94. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите: Бургас – 947, Варна – 608, София (столица) – 420, Пловдив – 318, и Благоевград – 160.

През четвъртото тримесечие на 2012 г. е започнал строежът на 601 жилищни сгради с 2 147 жилища в тях и с 216 984 кв. м обща застроена площ, на 20 административни сгради/офиси със 7 059 кв. м РЗП и на 531 други сгради с 230 379 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради са по-малко с 8.9%, но жилищата в тях се увеличават с 55.8% и общата им застроена площ нараства с 8.5%. Регистрирано е намаление на започнатите административни сгради с 23.1%, на другите сгради – с 9.7%, като същевременно и тяхната РЗП бележи спад – съответно с 59.3 и 11.8%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2011 г. започнатите нови жилищни сгради са по-малко с 6.1%, а жилищата в тях се увеличават с 23.4%. Административните сгради също намаляват с 28.6%, а другите видове сгради – с 20.7%. Регистриран е спад на РЗП на жилищните сгради с 5.0%, на административните сгради – с 43.3%, и на другите сгради – с 49.0%.

Строителството на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Бургас – 164 жилищни и 48 други сгради; Стара Загора – 46 жилищни и 53 други сгради; Варна – 57 жилищни и 34 други сгради; Пловдив – 39 жилищни, 3 административни и 47 други сгради; София – 42 жилищни и 26 други сгради.