Начало Новини Пристанището в Черноморец ще бъде разширено и модернизирано

Пристанището в Черноморец ще бъде разширено и модернизирано

Източник: vestnikstroitel.bg

Правителството учреди безвъзмездно право на строеж върху морското дъно в полза на община Созопол за разширение и модернизация на рибарско пристанище „Черноморец” в гр. Черноморец.

Инфраструктурата на рибарския порт се нуждае от реконструкция и модернизация за достигане на адекватен на нуждите капацитет за безопасно приставане, престояване и обслужване на риболовни кораби и за осигуряване на ефективно, безопасно и хигиенично оборудване за разтоварване и временно съхраняване на уловите, както и за подобряване на работните условия. Реализирането на проекта е предпоставка за създаване на условия за устойчиво развитие на рибарството в региона като част от общата стратегия, която ще подпомогне изпълнението на целите на реформираната Обща политика по рибарство на Европейския съюз.