Начало Новини Преподаватели от 8 университета ще ни запознаят с проблемите на „умните градове“

Преподаватели от 8 университета ще ни запознаят с проблемите на „умните градове“

smart cities

ВТУ „Тодор Каблешков“, София представя един изключителен и специален Европейски обучителен модул в рамките на Европейския научно–образователен проект между 8 университета от Франция, Испания, Италия, Чехия, Австрия, Словения, Румъния и България на тема: „Обновяване на изградената среда в смисъла на умните градове и идеите за устойчиво развитие на обмена на знания и учене през целия живот“ (Rehabilitation of the Built Environment in the Context of Smart City and Sustainable Development Concepts for Knowledge Transfer and Lifelong Learning).

За първи път той включва обучение на студенти от магистърската степен по професионалното направление „Архитектура, строителство и геодезия“ във Висшето Транспортно училище „Тодор Каблешков“ – София от 17 до 29 февруари 2020.  

Широкопризнати преподаватели от осемте европейски университета ще изнесат цикъл от лекции и упражнения към тях.

Паралелно с обучителния модул в рамките на същия Проект ще се проведат Дни на Европейската наука в София – поредица от семинари, всеки ден от 15:00 до 17:00 часа. Общото заглавие на поредицата е:  Days for the REBUILT Construction Sector – A RE-BUILT Project Workshop supporting the built environmental rehabilitation in Europe. Гост-лекторите поотделно ще говорят пред широка аудитория от студенти, преподаватели и гости – специалисти от практиката – архитекти и инженери. Или по-конкретно, семинарите ще съдържат обстойна презентация по важни въпроси на обновяването и модернизирането на сградите и градската среда, последвани от сесия с въпроси и отговори и не на последно място от неформални разговори между лекторите и аудиторията.

Темите на семинарите са следните:

  1. „Hazard Risk Mitigation: Challenge or Strategy“ („Намаляване на риска: предизвикателство или стратегия“) – проф. А. Ротару от Румъния;
  2. “Vulnerability, seismic survey and H_BIM based structural analysis” (“Уязвимост, сеизмично изследване и структурен анализ, базиран на H_BIM”) – проф. А. Пелечино от Италия;
  3. “Thermo-hydro-mechanical-chemical fatigue of historical building: myths and realities” (“Термо-хидро-механично-химическа умора на историческата сграда: митове и реалности”) – проф. Д. Ходжа от Франция;
  4. „Earthen Architecture. Past and present approaches“ („Земна архитектура. Стари и нови подходи“) – проф. Х. Канивел от Испания;
  5. „Underground Architecture“ („Архитектура на подземните пространства“) – доц. П. Шенк от Словения;
  6. „History of underground utilization in Brno city“ („История на оползотворяване на подземното пространство в град Бърно“) – проф. М. Завачки от Чехия;
  7. „Examples of Cooperation with Industry“ („Примери за коопериране с индустрията“) – проф. А. Стрекели от Чехия;
  8. “Smoothed particle hydrodynamics and its application in geotechnical numerical analysis“ („Хидродинамика на изгладени частици и нейното приложение в геотехническия числен анализ“) – д-р Чонг Пенг от Австрия;
  9. “Vertical Vibro-Isulation for Building Foundations– a Full Scale Experiment” (Вертикална виброизолация за фундаменти на сгради – натурен експеримент) – доц. Ч. Колев от България.

Предложените теми предизвикват значителен интерес, а посетителите ще получат конкурентно предимство в изпълнение на ежедневните си задачи и ще разширят своята компетентност по модерните проблеми на „умните градове (smart cities).

График на семинарите и на учебните занятия:

дата час лектори университет тема на доклада
17.02 15:00-17:00 Чавдар Колев ВТУ,
България
Vertical Vibro-Isulation for Building Foundations – A Full Scale Experiment
18.02 15:00-17:00 Петър Шенк Марибор,
Словения
Underground Architecture
19.02 15:00-17:00 А.Ротару, Р.Пескару Яши,
Румъния
Hazard Risk Mitigation: Challenge or Strategy?
20.02 15:00-17:00 Д. Ходжа Орлеан,
Франция
Thermo-hydro-mechanical-chemical Fatigue of Historical Building: Myths and Realities
21.02 15:00-17:00 М.Завачки Бърно,
Чехия
History of Underground Utilization in Brno City
24.02 15:00-17:00 Х.Канивали Севиля,
Испания
Earthen Architecture. Past and Present Approaches
25.02 15:00-17:00 Й.Олтеану,

А.Пелечино

Яши,
Румъния
и
Касино,
Италия
Preparing Civil Engineering Students to Work with Innovative Tools & Vulnerability, Seismic Survey and H_BIM Based Structural Analysis
26.02 15:00-17:00 М.Завачки Бърно,
Чехия
Examples of Cooperation with Industry
27.02 15:00-17:00 Чонг Пенг БОКУ,
Австрия
Smoothed Particle Hydrodynamics and Its Application in Geotechnical Numerical Analysis

Място на провеждане – София, ул. Гео Милев 158, автобуси 9 и 404, спирка ВТУ „Тодор Каблешков“: 

За допълнителна информация можете да се обръщате към доц. Чавдар Колев на телефон 0885 256 905.