Начало Новини Предлагат кадастъра за концесия

Предлагат кадастъра за концесия

 кадастър

Източник: vestnikstroitel.bg

Дейността по изготвяне на кадастрални карти на България да се даде на концесия. Това предложение са направили народните представители Веселин Давидов и Стефан Господинов между първо и второ четене на Закона за кадастъра и имотния регистър. Промените в нормативния акт ще бъдат разглеждани през декември.

„Не подкрепям това предложение“ –  заяви председателят на парламентарната Комисия по регионална политика и местно самоуправление Любен Татарски. „Тази дейност е специфична и не смятам, че сме готови да я предоставяме на частни фирми. По мое мнение е малък броят на компаниите, които имат технически и кадрови капацитет, за да я извършват. Затова това предложение няма да се приеме от комисията, но всичко е въпрос на гласуване“ – допълни той.

Същевременно възразиха и от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. Според инж. Николай Главинчев, председател на секция „Геодезия и приложна геодезия” към КИИП, промяната е лобистка и може да остави без работа голям брой геодезисти. Секторът е подготвил и петиция срещу поправката. По думите на инж. Главинчев ще се търси и подкрепата на омбудсмана Константин Пенчев.

Според сега действащата уредба кадастралните карти се правят по реда на Закона за обществените поръчки. Засега голяма част от тях не са готови, въпреки че съставянето им започна преди три години. Дори столичната кадастрална карта все още не е напълно завършена.