Начало Новини Порт Инвест ЕООД е определен за концесионер на пристанищен терминал Лом

Порт Инвест ЕООД е определен за концесионер на пристанищен терминал Лом

пристанищен терминал Лом

Източник: focus-news.net

Правителството определи след провеждане на открита процедура „Порт Инвест” ЕООД за концесионер на пристанищен терминал Лом, съобщиха от правителствената информационна служба. Предложенията на дружеството надвишават някои от минималните изисквания по количествените критерии, определени в решението на Министерския съвет за откриване на процедурата по концесиониране, и в документацията за участие в нея.

С офертата си „Порт Инвест” предвижда да извърши за 35-годишния срок на концесията инвестиции в размер на 22 439 000 лв., като 6 377 000 лв. ще бъдат вложени през първите четири години. Фиксираната част на годишното концесионно възнаграждение е 187 100 лв.

В производствената програма на участника е залегнал средногодишен товарооборот на терминала от 480 000 т и обслужване на 1800 пътници годишно.

Порт Инвест ЕООД възнамерява да превърне пристанищен терминал Лом в модерно международно речно пътническо пристанище с висока конкурентоспособност и отговарящо на всички международни нормативни и технически изисквания за обект от подобен вид.