Начало Новини По-бързо ще се изготвят кадастрални карти

По-бързо ще се изготвят кадастрални карти

kadastur

Промени в Закона за кадастъра и имотния регистър ще ускорят процеса по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на страната. Те бяха одобрени на днешното заседание на правителството.

Предвижда се преобразуването на картата на възстановената собственост в кадастрална карта да се извърши от Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) с минимален финансов ресурс, като е регламентирана облекчена процедура.

Със създаването на кадастрална карта за повече от 90% от територията на страната, обслужването на гражданите с кадастрална информация ще се съсредоточи в един административен орган. Това ще спомогне за унифициране на предлаганите услуги и заплащането им.

Общинските служби по земеделие ще имат право от името на АГКК да извършват част от дейностите по административно обслужване с кадастрална информация. Създава се възможност общинските администрации да подпомагат службите по геодезия, картография и кадастър в извършването на административното обслужване.

С промените ще се ускори създаването на единен поземлен регистър, представляващ основа на имотния регистър. Въвеждат се и нови правно-технически решения, с които да се поддържа и развива адекватно ниво на интеграция между двете геореферирани бази данни – кадастър и имотен регистър. Улеснява се процесът по създаване на предварителни имотни партиди и на имотни партиди, което е предпоставка за плавния преход от поименна система към система на имотни вписвания, съобщава fakti.bg.

Измененията в Закона изискват и финансово обезпечение на дейностите по преобразуване на картата на възстановената собственост в кадастрална карта – офис оборудване, компютри и обучение, надграждане на информационните системи, осигуряване на лицензи и сървъри, възнаграждения и осигуровки за персонал. Законопроектът не налага мобилизирането на допълнителен финансов ресурс за прилагането му в частта „Имотен регистър”.

Увеличението на разходите ще бъде компенсирано изцяло от увеличението на приходите, тъй като в резултат на извършваните промени се предвижда постепенно пропорционално нарастване на приходите на АГКК.

Въвеждането и последователното прилагане на предлаганите промени ще спомогне за по нататъшно развитие на системата от услуги, предлагани от Агенцията.

Строители.бг