Начало Новини От 9 май приемат проекти за ремонт на селски църкви

От 9 май приемат проекти за ремонт на селски църкви

tzurkva

От 9 май започва прием на заявления за подпомагане по подмярка 7.6 “Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата” от Програмата за развитие на селските райони. По нея могат да кандидатстват за ремонт селски черкви и други сгради с религиозно значение, съобщиха от фонд “Земеделие”. По подмярката са допустими и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства.

Документи ще бъдат приемани в областните дирекции на фонд “Земеделие” до 3 юни. Общият бюджет на субсидията по този прием е левовата равностойност на 25 млн. евро. Иначе цялата сума за ремонт на черкви от програмата за периода 2014-2020 г. е 40 млн. евро, съобщава 24chasa.bg.

В началото на февруари синодът забрани на свои поделения да участват в европроекти, тъй като някои от условията не съответстват на устава на Българската православна църква. След срещи с министрите Томислав Дончев и Десислава Танева обаче различията бяха изгладени.

Агроминистерството се съгласи да промени наредбата, за да бъдат изпълнени исканията на Св. синод. В нея вече е включено съответният епархийски съвет да одобрява решението на църковното настоятелство при кандидатстването по програмата. Размерът на общите допустими разходи по един проект остава с таван от 400 000 евро. Ще се въведе и категоризация за премиране на културни ценности от национално и световно значение. И по тази подмярка ще се въведат референтни цени за различните видове строителни дейности. Заради споровете по наредбата приемът на проекти се забави, първоначално беше обявено, че ще стартира на 15 април.

Освен в Програмата за развитие на селските райони европари за религиозни сгради има и по приоритетна ос 6 от оперативната програма “Региони в растеж”. Ресурсът по нея е близо 200 млн. лв. Финансирането на проектите ще бъде отчасти с безвъзмездна помощ и отчасти като дългосрочно нисколихвено кредитиране.

Строители.бг