Начало Новини Обучение на специалисти по строителство на газо- и нефтопроводи във ВТУ „Тодор...

Обучение на специалисти по строителство на газо- и нефтопроводи във ВТУ „Тодор Каблешков“

gazoprovod

Документи се примат до 4 септември 2020г.

Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ – София провежда обучение по магистърска програма за подготовка на специалисти по строителство на газопроводи и нефтопроводи.

Магистърската програма е предназначена за лица, притежаващи диплома в областта на техническите науки.

Обучението е в задочна форма с продължителност от три семестъра, като през първите два семестъра се изучават различни дисциплини, а през третия семестър се разработва дипломна работа. Успешно завършилите получават държавна диплома за висше образование в образователно – квалификационна степен „Магистър“.

Подаването на документи за записване се извършва до 4 септември 2020 г. във ВТУ „Тодор Каблешков”.

Семестриална такса – 400 (четиристотин) лв.
Подробна информация за кандидатстването.

Лична консултация и съвет може да получите от ръководителя на програмата доц. д-р Румен Иванов на телефон 0887 069 592 или имейл.