Начало Новини НСИ отчете минимален годишен ръст в строителството

НСИ отчете минимален годишен ръст в строителството

Източник: finance5.bg

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ)* през август 2012 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 0.3% подравнището от предходния месец, информират от НСИ.

Календарно изгладените данни показват увеличение от1.2% на строителната продукция през август 2012 г. в сравнение със същия месец на 2011 година.

Припомняме, че по данни на НСИ през юли тази година на месечна база индексът на продукцията в сектора нарасна с 1.5%, а спрямо юли 2011 г. регистрирания ръст беше от 3.1%.

През август 2012 г. индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е под равнището от предходния месец, като продукцията от гражданското/инженерното строителство се увеличава с 0.2%,. Същевременно от сградното строителство намалява с 0.7%.

На годишна база увеличението на строителната продукция през август тази година се определя предимно от положителния темп при гражданското/инженерното строителство, където ръстът, изчислен от календарно изгладени данни, е 7%, докато при сградното строителство е регистрирано намаление от 3%.