Начало Новини Ново ръководство на КИИП

Ново ръководство на КИИП

Gergov
инж. Марин Гергов

На 26-27 септември 2020 г. в Интер Експо Център, гр. София се проведе Редовното отчетно-изборно общо събрание на Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП).

Бяха избрани:

Централно ръководство на КИИП, мандат 2020-2024 г.:
инж. Марин Гергов – Председател на УС на КИИП.
инж. Огнян Атанасов – Заместник-председател на КИИП
инж. Антони Чипев – Главен секретар на КИИП

Председатели на Националните професионални секции (НПС), мандат 2020-2024 г.:
инж. Атанас Георгиев – НПС КСС
инж. Георги Франгов – НПС МДГЕ
инж. Иван Деянов – НПС ГПГ
инж. Красимир Велинов – НПС ЕАСТ
инж. Михаил Толев – НПС ОВКХТТГ
инж. Надежда Парлъкова – НПС ТСТС
инж. Райна Кожухарова – НПС ТЕХ
инж. Соня Велева – НПС ВС

Контролен съвет (КС) на КИИП, мандат 2020-2024 г.
инж. Георги Симеонов – Председател на КС, секция КСС
инж. Константин Гочев – член на КС, секция ТСТС
инж. Калин Рангелов – член на КС, секция ВС
инж. Лилия Аладжем – член на КС, секция ЕАСТ
инж. Нейко Нейков – член на КС, секция МДГЕ
инж. Никола Цветков – член на КС, секция ОВКХТТГ
инж. Светлана Бакъшева – член на КС, секция ГПГ

Комисия по дисциплинарно производство (КДП) на КИИП, мандат 2020-2023 г.
инж. Серафим Александров – Председател на КДП, секция ВС
инж. Ася Божинова-Хаапанен – член на КДП, секция МДГЕ
инж. Атанас Пунев – член на КДП, секция ОВКХТТГ
инж. Валери Кунчев – член на КДП, секция ГПГ
инж. Емил Крумов – член на КДП, секция КСС
инж. Марияна Миранджиева – член на КДП, секция ТСТС
инж. Никола Николов – член на КДП, секция ТЕХ