Начало Новини Новият корпус на УНСС ще се строи за сметка на университета

Новият корпус на УНСС ще се строи за сметка на университета

UNSS

Допълнителните строителни дейности по проекта на Университета за национално и световно стопанство за нов корпус, извън предвидените по договора с Оперативна програма „Региони в растеж“ и от държавния бюджет, трябва да са изцяло за сметка на висшето учебно заведение. Проектът на обща стойност 11,7 млн. лв. е съфинансиран от държавния бюджет със 7,5 млн. лв., а предоставеният от ОПРР ресурс е в размер на 4,5 млн. лв. До момента сградата е изпълнена на етап акт 14. Това обясни пред медии министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова след среща в УНСС на премиера Бойко Борисов, финансовия министър Владислав Горанов и ръководството на университета.

10% или около 450 хил. лв. е наложената от Управляващия орган на ОПРР  финансова корекция по договора за изграждане на нов корпус заради нарушения в процедура по Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител. Управляващият орган върши компетентно работата си, следи стриктно инвестиционния процес и налага корекции при установени нарушения, добави министър Аврамова.

Договорът с изпълнителя е сключен на инженеринг съгласно условията на Закона за обществените поръчки. Възложителят е трябвало да направи своите разчети така, че да бъдат изпълнени всички дейности в рамките на разполагаемия бюджет по проекта от 11,7 млн. лв. Ако той е сключвал други анекси или изпълнява други дейности, те са изцяло негово решение и трябва да бъдат финансирани чрез негов собствен принос, информира регионалният министър.

Управляващият орган може да възстанови средства до размера на предоставената безвъзмездна финансова помощ, като е необходимо процесите по строителство и възстановяване на разходи да вървят паралелно. За да може проектът да бъде приключен и отчетен като успешен и постигащ целите си, е необходимо да бъде ангажиран и националният бюджет (7,5 млн. лв.), каза заместник-министърът и ръководител на Управляващия орган на ОПРР Деница Николова. Тя обясни, че за допълнителния собствен принос по сключения към договора с изпълнителя анекс бенефициентът трябва да намери необходимия ресурс от собствените си приходи или други финансови източници.