Начало Новини Нова многофункционална спортна база ще бъде изградена на територията на Спортен комплекс...

Нова многофункционална спортна база ще бъде изградена на територията на Спортен комплекс „Черно море” във Варна

спорт

Източник: vestnikstroitel.bg

Министерският съвет промени от публична в частна държавна собственост статута на имот във Варна и учреди безвъзмездно право на ползване върху него за срок от 10 години на местното Сдружение на спортни клубове „Черно море”. Имотът представлява спортен комплекс „Черно море”. Той е с обща площ от 8 дка, а в него са построени игрище, три зали и други 12 сгради. Решението на правителството е свързано с реализацията на инвестиционна програма на сдружението за изграждането на изцяло нова многофункционална спортна база.

Друг имот във Варна – на ул. „Тодор Влайков” №18, който е с отпаднала необходимост за МВР, беше предоставен безвъзмездно на община Варна. Това е сутеренът на СОУ „Елин Пелин”, ползван преди години като скривалище. Сега в помещенията ще бъде изграден специализиран кабинет за провеждане на извънкласни форми на занимания, свързани с подготовката на учениците за действия при бедствия и кризи, спазване на Закона за движение по пътищата, превенция на детската престъпност.

Имот на МВР с аналогично предназначение в Бургас беше предоставен безвъзмездно на местните власти. Едноетажната сграда в Морската градина ще бъде използвана от общината за изграждане на интерактивен атракцион. За реализирането му общината ще подготви проектно предложение „Подземният град“, с което ще кандидатства за финансиране по европейски програми.

С друго решение правителството промени от публична в частна държавна собственост статута на два имота с отпаднала необходимост за Министерството на отбраната. Единият се намира в Добрич и е с площ от 3512 дка. Застроен е с 80 сгради, писта за излитане и кацане и пътеки за рулиране. Другият е в местността „Кротиря” край Поморие. Теренът от 56 дка е застроен с 21 сгради и шест подземни съоръжения. Промяната в статута ще позволи използването на имотите за стопански цели.