Начало Новини МОСВ даде на прокуратурата казуса Карадере

МОСВ даде на прокуратурата казуса Карадере

karadere

Екоминистърът Светлана Жекова внесе сигнал до прокуратурата по казуса Карадере относно решението на шефа на РИОСВ за изграждането на луксозен къмпинг в района.

Министърът на околната среда и водите Светлана Жекова е сезирала Върховната административна прокуратура с молба за извършване на проверка и подаване на протест до съда с искане за обявяване на нищожност на Подробен устройствен план – План за регулация на ЗО „Бяла – север“.

Според сигнала, ПУП-ПР „Бяла-север“ е одобрен без проведена процедура по екологична оценка, което е нарушение на екологичното законодателство с Решение № 26-311/10.02.2005 г. на Общинския съвет – гр. Бяла.

Зона за отдих „Бяла – север“ е зоната в местността Карадере, в която инвеститорите Мадара Юръп и Макси I имат намерение да строят ваканционно селище и „луксозен къмпинг“ и на практика там, където  не е предвидено за застрояване в Общия устройствен план.

Миналата седмица стана ясно, че директорът на РИОСВ – Бургас е оттеглил решението си, което предвиждаше инвестиционното предложение за изграждане на луксозен къмпинг в местността Карадере край град Бяла да не се подлага на ОВОС, срещу което протестираха екологични и граждански организации и подадоха жалба в РИОСВ-Бургас, съобщава dir.bg.

Според становището, изложено подробно в сигнала, министърът счита, че „Решение № 26-311/10.02.2005 г. на Общинския съвет – Бяла е издадено в нарушение на нормативната уредба по околна среда и устройство на територията и в случая са налице основания за прогласяване на нищожност на същото“.

Сред мотивите за това се изтъква, че е извършена проверка, в следствие на която е установено, че „за ПУП-ПР „Бяла-север“ не е внасяно искане до компетентния орган по околна среда за преценяване на необходимостта и обхвата за ЕО, въпреки, че според действащия материално-правен режим, за ПУП-ПР „Бяла-север“ е било задължително да се извърши процедура по ЕО.

В сигнала изрично се подчертава, че одобряването на плана предполага една голяма територия да бъде урегулирана и върху нея да се извършва строителство, но без ЕО това може да доведе до значителни отрицателни въздействия върху компонентите на околната среда и риск за човешкото здраве.

Строители.бг