Начало Новини Магистърска програма по Геотехника и инженерна геология във ВТУ „Тодор Каблешков“

Магистърска програма по Геотехника и инженерна геология във ВТУ „Тодор Каблешков“

Документи се примат до 4 септември 2020 г.

Вече осма година във Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ – София успешно се провежда магистърската програма по Геотехника и инженерна геология.

Тя е предназначена за строителни и минни инженери, както и за геолози, които искат да повишат своите знания и професионални умения в специфичната сфера на Геотехниката и да се възползват от търсенето на добри специалисти в тази сфера.

Обучението е в задочна форма с продължителност от четири семестъра, като през първите три семестъра се изучават различни дисциплини, а през четвъртия семестър се разработва дипломна работа. Успешно завършилите получават държавна диплома за висше образование в образователно – квалификационна степен „Магистър“.

Семестриална такса – 400 (четиристотин) лв.
Подробна информация за кандидатстването.

Лична консултация и съвет може да получите от ръководителя на програмата доц. Чавдар Колев на телефон 0885 256 905 или имейл.