Начало Статии Строителни материали Леки преградни стени с клас устойчивост на взлом до RC4

Леки преградни стени с клас устойчивост на взлом до RC4

Rigips

В съвременното строителство все по-често се налага използването на преградни стени със стандартизирана защита от взлом БДС EN 1627. В банки, финансови институции, дата центрове и дори в едно и много фамилни жилища има преградни стени, които трябва да отговарят на определен клас устойчивост на взлом.

Rigips

Свойствата за устойчивост на взлом на компонентите са описани от класовете на съпротивление. Въвеждането на валидната понастоящем версия на европейската серия от стандарти доведе до стандартизиране на наименованията. Английският термин „клас на резистентност“ в българският стандарт се превежда като „клас на съпротива“, от тук краткото наименование на класификацията RC се използва навсякъде.

Класовете на съпротивление за защита от взлом съгласно БДС EN 1627

Този стандарт посочва шест класа на съпротивление (от 1-ви до 6-ти) срещу взлом, като първия клас е с най-малка степен на защита, а шестия с най-висока. За установяване процедура за класифициране на устойчиви на взлом строителни продукти са включени методите на атака, използвани от крадците и статистиката за престъпността, свързана с взлом, в европейските страни. В този случай, често се присвояват различни класове на използваните инструменти за взлом, разделени на отделни набори.

Класовете на съпротивление, изброени в БДС EN 1627 за защита от взлом трябва да обхващат както практиките на случайни нарушители, така и практиките на опитни и професионални извършители. Индивидуалните класове на съпротива обаче не олицетворяват линейно нарастващо ниво на сигурност. С най-ясния скок между RC 3 и RC 4 се вижда промяна между двете групи нарушители.

Rigips

От RC 1 до RC 3 за защита срещу взлом са включени опити за взлом, които обикновено се извършват от случайни нарушители. Избягва се прекомерната употреба на сила, шум и ненужен риск, като се използват стандартни ръчни инструменти. Нарушителя се сблъсква с достатъчна степен на съпротива, често прекъсва опита си, заради нарастващия риск.

В класове на съпротивление RC 4 до RC 6 за защита от взлом се взимат под внимание действията на опитни и професионални нарушители. Те имат конкретна цел и са добре информирани за евентуалните затруднения, които ще трябва да преодолеят. В тези случаи обикновено е организирано предварително планирано престъпление. Шумът не е решаващ фактор, методите за взлом са адаптирани към съпътстващи обстоятелства.

Rigips

Saint-Gobain Rigips има разработени системи за сухо строитeлство, отговарящи от RC 1 до RC 4, които по никакъв начин не отстъпват на харакеристиките на стандарните стени по отношение на устойчивостта срещу взлом. Всички системи са тествани в акредитирани европейски лаборатории и имат всички необходими сертификати.

Системи от RC1 до RC3

Постигането на клас до RC3 вече не изисква използването на допълнителни метални листове.

Плоскости Rigips Habito, 2х12.5 мм, DFRI или DFRIH1
Конструкция Rigiprofil CW/UW 50/75/100
Дебелина в мм 100/125/150
Макс. височина в мм 4500
Клас на устойчивост на взлом RC2
Клас на пожароустойчивост
El 120
Минерална вата ISOVER 50/60/100 мм

Rigips

1. Rigips PRO Habito type DFRI 12,5 mm;
2. Rigips Rigiprofil CW 50;
3. Rigips Rigiprofil UW 50;
4. Rigips HartFix 3,8×25 mm;
5. Rigips HartFix 3,8×35 mm / Ergofast GTX-F4 4,2x41mm;
6. PVC дюбел ∅6 mm;
7. Rigips уплътнителна лента: 50 mm;
8. Rigips Super;
9. Гласфазерна лента Rigips;
10. ISOVER Unirol Profi/ Super Profi 50 mm.

Благодарение на иновативните плоскости Rigips Habito вече е възможно постигането на клас RC 4 със системи за сухо строителство.

Rigips 3.41.01/02/03 HB PLUS RC4

Rigips

Клас на устойчивост срещу взлом Клас на пожаро-устойчивост Максимална височина
H
мм
Плоскости Конструкция Минерална вата
RC4 El 120
REI 120
6000 Habito 2х12.5 мм
тип DFRI
тип DFRIH1
2хCW/UW 75
Rigiprofil
2х75 мм
ISOVER

Направете среща с консултант или техник сега.