Начало Новини КЗК възобновява процедурата за западната тангента на София

КЗК възобновява процедурата за западната тангента на София

zapudna-tangenta

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отмени като незаконосъобразно решение на председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Определяне на изпълнител за строителство на обект: Път II-18 „Софийски околовръстен път – Западна дъга в участък от км 0+780 до км 6+309“.

Процедурата за възлагане на обществената поръчка е прекратена с мотива, че всички подадени оферти не отговарят на предварително обявените условия, съобщава publics.bg.

Проучване на КЗК е установило, че констатираните от страна на комисията за разглеждане и оценка на офертите и от възложителя несъответствия в ценовото предложение на жалбоподателя ДЗЗД Обединение „Европейски пътища“ по своя характер съставляват допуснати технически грешки, които не опорочават самото предложение. В тази връзка КЗК обяви, че връща преписката на възложителя за продължаване на процедурата от етап разглеждане и оценка на ценовите предложения съобразно мотивите, изложени в решението.

Строители.бг