Начало Новини КЗК отмени класирането в обществена поръчка за бул. „Владимир Вазов“

КЗК отмени класирането в обществена поръчка за бул. „Владимир Вазов“

kzk

Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/ отмени Заповед на заместник-кмета на Столична община за класиране на участниците и избор на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на бул.„Владимир Вазов” от моста „Чавдар” до бул. „Ботевградско шосе”, включително прилежащите му съоръжения”

КЗК приема за незаконосъобразно отстраняването на жалбоподателя ДЗЗД „ПСТ Трансконсулт 2015“ на основание нарушение на разпоредба на ЗОП, според която лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В случая офертата е подадена от името на ДЗЗД „ПСТ Трансконсулт 2015“, а не от участващите в него отделни юридически лица „ПСТ груп“ ЕАД и „Трансконсулт-22“ ООД. Дружеството  „Трансконсулт-22“ ООД е дало съгласие да участва само като подизпълнител в офертите на други участници в процедурата, но не е подавало самостоятелна оферта и в този смисъл не е придобило статут на самостоятелен кандидат в обществената поръчка, съобщават fakti.bg.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане на документите за подбор на участниците в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.

Строители.бг