Начало Статии Фасади Комплексна система за структурно остъкляване

Комплексна система за структурно остъкляване

Koemmerling

Стъклените фасади, при които стъклата се залепват към метална конструкция, са приложени за първи път преди около 30 години в САЩ и са известни с термина Structural Glazing (структурно остъкляване).

Посредством залепването на стъклата към конструкцията, която принципно е от прахово боядисан или елоксиран алуминий или стомана, лепилото абсорбира статични и динамични натоварвания, като например собствено тегло, ветрово натоварване или температурни линейни разширения на различните материали и ги предава на носещата конструкция.

Тези изисквания могат да бъдат удовлетворени само посредством използването на специални силикони. Те притежават широк спектър на адхезия, екстремна УВ-устойчивост, термоустойчивост и са трайно еластични. Точно затова се използват навсякъде по Света и по-специално при силни климатични натоварвания.

С продуктите Ködiglaze S  и GD 920 Кьомерлинг предлага два висококачествени продукта за този сектор.

Koemmerling

Ködiglaze S представлява двукомпонентно силиконово лепило за лепена на стъклопакети към конструкцията с или без механично пренасяне на собственото тегло (ETAG 002 тип I до тип IV). При стъклопакети, чието собствено тегло не се поема  (носи) механично, Ködiglaze S се използва и за запечатване на стъклопакета по канта.

GD 920 представлява също двукомпонентен силикон и служи за запечатване на стъклопакети с механично поемане на теглото (ETAG 002 тип I и тип II).

Двата силикона изпълняват изискванията на EN 1279, включително и част 3 за газонапълнени пакети, както и изискванията на EN 15434, CEKAL и SNJF.

Koemmerling

Наред със силиконите за структурно остъкляване Кьомерлинг предлага най-новата генерация на термопластичен дистанционер – Ködispace 4SG.

Ködispace 4SG удовлетворява високите изисквания на сектора Структурно остъкляване по отношение на дълготрайност и също така предписанията за не изтичане на газ при стъклопакети, запечатани със силикон.

Koemmerling

Благодарение на химическата връзка към стъклото и към силикона системата намира оптимално приложение при сгради, при които стъклото представлява интегрирана съставна част от фасадата. Ködispace 4SG е изключително устойчив на температурно въздействие.

Наред с Ködiglaze S, GD 920 и системата за топъл кант Ködispace 4SG Кьомерлинг доставя съответните грундове и чистители и по този начин предлага цялостна система за това приложение. С тези системни решения от една ръка Кьомерлинг гарантира най-висока степен на сигурност.

В качеството си на системен доставчик Кьомерлинг не само доставя висококачествени продукти, а също гарантира индивидуално насочена техническа и консултантска подкрепа на клиентите си по време на цялостното изпълнение на даден обект. Към тази подкрепа спадат и конструктивна оценка, изчисляване на фугите, изпитания на якост на слепване и съвместимост, както и обучение и изготвяне на програми по гарантиране на качеството.

Подробна информация можете да намерите на www.koe-chemie.de.