Начало Новини Кметът на Лондон призовава архитекти и строители да следват принципите на кръговата...

Кметът на Лондон призовава архитекти и строители да следват принципите на кръговата икономика

london_1

Кабинетът на кмета на Лондон публикува документ (Design for a Circular Economy), чиято цел е да улесни архитекти и строителни компании да проектират и работят съгласно принципите на кръговата икономика – в него се споделят идеи като наемането на обзавеждане или използването на блокчейн технологии, както и се разяснява терминологията около концепцията за устойчиво развитие.

В кръговата икономика се намалява до минимум изхвърлянето на отпадъци и се удължава жизнения цикъл на съществуващите продукти и материали възможно най-дълго чрез поправка, рециклиране, споделяне, заемане. В архитектурата това означава например и да не се унищожават сгради, а да се адаптират за повторно използване.

Според документа на кметството 54% от отпадъците, генерирани в Лондон всяка година, са следствие от дейността на строителните компании, които консумират 400 милиона тона материали за същия период.

Вече не можем да игнорираме въздействието на нашето индивидуално и колективно поведение върху околната среда и обществото. Сега наблюдаваме ефектите на нашата икономическа система – рекордно високи температури, замърсяване на въздуха в нашия град. Призоваваме всички, заети  в проектирането, строителството и недвижимите имоти, да започнат да приемат кръговата икономика като стандартна практика. Примери за кръгова икономика са използването на блокчейн технология за проследяване на материали и продукти, което наподобява съпровождането им с паспорти, както и възможността наемателите да заемат килими от собствениците, вместо да купуват свои. Ако производителите на мебели запазят собствеността върху продуктите си, е по-вероятно те да са с по-дълъг жизнен цикъл и да се улесни тяхната поправка.“, споделя архитект Сунанд Прасад, съветник на кмета на Лондон.

london_2

В документа се казва още, че в сградите трябва да се предвидят общи помещения, в които живущите да разменят нежелани материали, продукти и обзавеждане, както и да се осигури достатъчно място за съхраняването им за последващо рециклиране. Реконструкцията на сгради ще се насърчава и новите проекти ще трябва да доказват, че са конструирани за дълъг експлоатационен живот.

Лондонската управа очаква кръговата икономика да стимулира икономическия растеж. Намаляването на строителните отпадъци ще спести средства за редица проекти за тяхното извозване, депониране и рециклиране. Сградите, които могат да бъдат адаптирани през жизнения им цикъл за други начини на употреба, ще запазят постоянна висока пазарна стойност за своите собственици.

Според лондонската Асоциация за рециклиране и управление на отпадъците, ако градът успешно приложи принципите на кръговата икономика, това може да доведе до растеж от порядъка на до 5 милиарда паунда и създаването в града на нови 12 000 работни места до 2036 г.