Начало Новини Избират строителен надзор за ремонта на Централна жп гара София

Избират строителен надзор за ремонта на Централна жп гара София

гара

Източник: stroitelstvo.info

ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“ обяви открита процедура за оценка на съответствието и строителен надзор за проекта „Рехабилитация на гаров комплекс Централна гара София“.

Обществената поръчка представлява възлагане на консултантска услуга за администриране на договора за строителство, изготвяне на оценка на съответствието на проекта със съществените изисквания към строежите, упражняване на строителен надзор, координация по безопасност и здраве и актуализиране на технически паспорти на приемната сграда и гара София с отразяване на изпълнените строителни и монтажни работи на строеж „Рехабилитацията на гаров комплекс Централна гара София“. Оферти се приемат до 21 януари.

При изпълнение на договора за обществената поръчка консултантът трябва да изготвя и да представя на възложителя: първоначален доклад, план за осигуряване на качеството, план за управление на рисковете, доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект, месечни доклади за напредъка на изпълнението на инвестиционния проект, шестмесечни доклади за напредъка на изпълнението на инвестиционния проект, окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, окончателен доклад за инвестиционния проект, доклад за срока за съобщаване на дефекти.