Начало Новини Хидролиа АД обявява конкурс за регионален мениджър

Хидролиа АД обявява конкурс за регионален мениджър

HydroliaРегионален мениджър електромеханична поддръжка и експлоатация (на ВиК съоръжения) за района на София и Югозападна България със следните основни изисквания:
Завършено висше техническо образование – електротехника, ВиК, електроника, топлотехника или сходно
Познания и опит в областта на хидравлични системи (минимум 3 години)
Познания и опит в електротехниката и механиката (минимум 3 години)
Опит във внедряване на системи за автоматизация, СКАДА, мониторинг
Опит в управление на хора и процеси (поне 2 години)
Опит в изпълнение на инвестиционни програми, структуриране и изпълнение на инвестиционни проекти
Работно ниво на английски език
Компютърна грамотност за основни програми – Excel, Word, Outlook
С предимство ще бъдат разгледани документите на кандидати с практичен опит в управлението и поддръжката на ВиК системи, независимо от образованието им.

Основни функции и отговорности:
Eксплоатация и поддръжка на индустриални ВиК мрежи и активи, оперирани от Хидролиа АД (мрежи, помпени станции, пречиствателни станции, резервоари, измервателни уреди, апаратура и др.)
Организация и управление на дейността на екипи за аварийна и превантивна поддръжка
Идентифициране и структуриране на инвестиционни проекти, свързани с повишаване на водната и енергийната ефективност на ВиК активи (най-вече помпени и пречиствателни станции)
Цялостен контрол за състоянието на ВиК активи и съоръжения, огледи и теренни проучвания за нуждите на проектирането и подготовката на инвестиционни предложения
Поетапно въвеждане на системи за мониторинг и автоматизация
Управление на подизпълнители
Извършва и други функции, които са възложени от прекия му ръководител

За контакти и допълнителна информация – Хидролиа АД.