Начало Новини Глобяват 10 000 лева главния архитект на Несебър

Глобяват 10 000 лева главния архитект на Несебър

глоба

Източник: vestnikstroitel.bg

10 000 лева ще бъде глобата на главния архитект на Несебър заради двата жилищни комплекса, които се строят в Иракли и бяха спрени късно снощи от министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова.

При строителството не са констатирани отклонения от одобрените проекти, но същите са одобрени в несъответствие с условията по Решението за оценка въздействието върху околната среда /ОВОС/, поради което изпълняваният строеж се явява в несъответствие с условията по Решението по ОВОС, което е причина за спиране на строежа по ЗУТ, уточняват от МРРБ.

За нарушенията, допуснати при изготвяне на доклада за оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите /ОСИП/, ще бъде образувано административно-наказателно производство срещу лицензирания консултант.

За нарушенията при издаване на разрешението за строеж ще бъдат образувани две административно-наказателни производства срещу главния архитект на община Несебър. Размерът на имуществената санкция на консултанта е 50 000 лв., а за главния архитект – 2 санкции по 5000 лв.