Всяка фирма, функционираща в по-горните строителни раздели, може да се запише за безплатно участие във фирмения ни каталог.
Достатъчно е да ни изпратите името на фирмата, лого, ЕИК, адрес, телефон, кратко представяне и желаните раздели за участие.

Фирми в каталога: 30

А И А АРХИТЕКТИ ООД

А И А АРХИТЕКТИ ООД

Архитекти и проектанти

А и А Архитекти ООД е основана в София през 2005 г. от арх. Асен Милев и арх. Ангел Захариев като иновативно архитектурно бюро с широк спектър на интереси в областта на архитектурното и урбанистично проектиране.

А-ПРОЕКТ ООД

А-ПРОЕКТ ООД

Архитекти и проектанти

Архитектура, интериор, дизайн. Екип с висока квалификация, специализиран в комплексно проектиране на жилищни, обществени, промишлени сгради и хотели. Проекти отговарящи на стандартите за ефективност, функционалност и стил.

АЛЕКСАНДЪР АВРЕСКИ АРХИТЕКТИ ЕООД

АЛЕКСАНДЪР АВРЕСКИ АРХИТЕКТИ ЕООД

Архитекти и проектанти

Студиото е основано през 2006 г. от Александър Аврески и Игор Христов.

АМФИОН ЕООД

АМФИОН ЕООД

Архитекти и проектанти

Предметът на дейността на архитектурна фирма „Амфион” ЕООД е проектиране на нови сгради с различно предназначение, реконструкция и преустройство на съществуващо застрояване, дизайн, проучвателна дейност, прогнозиране, устройствено планиране, консултантски услуги и авторски надзор.

АРК ДИЗАЙН ЕООД

АРК ДИЗАЙН ЕООД

Архитекти и проектанти

Фирма „АРК Дизайн” ЕООД е създадена през 2005 година от високо квалифицирани специалисти, с богат трудов опит, в областта на инжинерното проектиране.

АРТ СТУДИО ЕООД

АРТ СТУДИО ЕООД

Архитекти и проектанти

Архитектурно-строително проектиране.

АРХ-ПРОЕКТ БГ ЕООД

АРХ-ПРОЕКТ БГ ЕООД

Архитекти и проектанти

Бюрото е специализирано в изготвяне на архитектурни проекти за нови и реконструкция на съществуващи жилищни и обществени сгради. Също така, осигурява и пълната гама проектна документация, необходима за изграждането на даден обект, както и авторски надзор.

АРХИТЕКТ ВИКТОР ПЕТРОВ

АРХИТЕКТ ВИКТОР ПЕТРОВ

Архитекти и проектанти

Виктор Петров е с магистърска степен в Университета по архитектура, строителство и геодезия - София и притежава професионална квалификация Архитект. Член е на камарата на архитектите в България - РК София град с № 03843, притежава пълна проектантска правоспособност.

АРХИТЕКТУРНО АТЕЛИЕ "АРХИСТИК" ООД

АРХИТЕКТУРНО АТЕЛИЕ "АРХИСТИК" ООД

Архитекти и проектанти

Основната дейност, развивана през годините, е извършване на комплексно проектиране на различни по вид, функция и визия сгради, изработване на градоустройствени проекти и реконструкция на съществуващи сгради. Ателие "Архистик" има опит в проектирането на офис сгради, хотелски комплекси, жилищни сгради – семейни и за колективно обитаване.

АРХИТЕКТУРНО БЮРО "ВЪЛЕВИ" ООД

АРХИТЕКТУРНО БЮРО "ВЪЛЕВИ" ООД

Архитекти и проектанти

Архитектурно бюро "Вълеви" работи активно в района на градовете Габрово, Севлиево, Трявна и Дряново от 1983 г. До 1990 година дейността на бюрото се осъществява в рамките на държавната тогава Териториална проектантска организация в град Габрово. През 1991 година основателите на бюрото излизат на самостоятелна свободна практика, а през 2004 година с увеличаване на обема и сложността на разработваните проекти създават дружеството "Архитектурно бюро Вълеви" ООД.

АРХИТЕКТУРНО СТУДИО "КРИЕЙТИВ"

АРХИТЕКТУРНО СТУДИО "КРИЕЙТИВ"

Архитекти и проектанти

"Студио Криейтив" е архитектурно студио, което разглежда архитектурата като изкуство, което се ангажира пряко с обществото, с изграждането на околна среда, която спомага за това на всеки един от нас да се чувства по-благоприятно, общувайки с нея. Поради тази причина те се стараят да създават все по-интересни и новаторски решения с всеки нов проект.

АРХИТЕКТУРНО СТУДИО "ПЛОВДИВ ДИЗАЙН"

АРХИТЕКТУРНО СТУДИО "ПЛОВДИВ ДИЗАЙН"

Архитекти и проектанти

Архитектурното студио е създадено през 2008 година от екип млади архитекти и инженери. Всеки един от член на екипа е изключителен специалист в своята област и след години съвместна работа са постигнали безупречна координация помежду си. Креативността и прецизността са в основата на тяхната работа.