Начало Новини Финансират с 6,5 млн. лв. инфраструктурни проекти в седем общини

Финансират с 6,5 млн. лв. инфраструктурни проекти в седем общини

финансиране

Източник: vestnikstroitel.bg

Правителството отпусна допълнителни бюджетни кредити от централния бюджет в размер до 6 567,5 хил. лв. за финансиране на инфраструктурни обекти в седем общини.

Община Дулово ще получи до 350 000 лв. за рехабилитация на улици в града и в с. Орешене, за основен ремонт на покрива на читалището в с. Яребица и за реконструкция и рехабилитация на част от общинската пътна мрежа.

За община Златоград са предназначени 220 000 лв. за изграждане на подпорни стени и аварийно укрепване на бреговете на реки, канализация на населени места, извършване на строително-монтажни работи на пътища и изграждане и ремонт на улици.

По проект по договор за енергийна ефективност в СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” в Неделино на местната власт ще бъдат предоставени 215 000 лв. Община Чупрене ще получи 644 700 лв. за реконструкция и модернизация на водопроводната мрежа в с. Горни Лом, а община Сливен – 290 000 лв. за основен ремонт на сградата на читалището в с. Тополчане.

Общините Пловдив и Плевен ще бъдат подпомогнати съответно с 3,6 млн. лв. и с 1 247 800 лв. за строителството на многофункционална спортна зала и за изграждането на плувен басейн.