Начало Новини Европейската банка засилва подкрепата за ВЕИ и ЕЕ в Европа

Европейската банка засилва подкрепата за ВЕИ и ЕЕ в Европа

ЕНЕРГИЯ

 Източник: greentech.bg

Европейската инвестиционна банка прие нови насоки за засилване на подкрепата за инвестициите във възобновяеми енергийни източници, енергийна ефективност и енергийни мрежи.

През последните 10 месеца банката на ЕС предприе цялостен преглед на своите критерии за енергийно кредитиране, отразявайки енергийната политика на ЕС, както и актуалните тенденции в инвестициите. Новите предложения бяха обсъдени от Управителния съвет на Банката и одобрени с допълнителни разяснения относно предложените изключения.

След прегледа Европейската инвестиционна банка ще се фокусира върху финансиране на енергийна ефективност, възобновяеми енергийни източници, енергийни мрежи, както и свързани с тях научни изследвания и иновации.

Очаква се въпросните сектори да изисква най-значителни инвестиции в следващите години. Тя ще бъде допълнена с техническа помощ за подпомагане разработването на проекти в тези ключови сектори.

Новите критерии за енергийно кредитиране включват рационализирани насоки за отпускане на заеми за проекти за енергийна ефективност, подкрепяйки съфинансирането по националните програми за енергийна ефективност, включително увеличаване на подкрепата за сгради с почти нулева енергийна консумация.