Начало Новини Експерти ще издават енергийните паспорти

Експерти ще издават енергийните паспорти

енергиен паспорт

Източник: vestnikstroitel.bg

На страницата за обществена консултация www.strategy.bg е публикуван проект на наредба за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради. Тя е разработена на основание чл. 25 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ).

Един от основните нови моменти, свързани с измененията в ЗЕЕ, е въвеждането на сертификат за проектни енергийни характеристики, който се издава след завършване на строителството на нова сграда и преди въвеждането й в експлоатация. Той ще бъде издаван от консултантите по енергийна ефективност. Досега тази дейност бе поверена на лицата, упражняващи строителен надзор, или на техническия ръководител, т.е. сертификатът за проектни енергийни характеристики замества енергийния паспорт.

Друг нов момент, свързан с измененията на ЗЕЕ, е оценката на енергийните спестявания, която има за цел да удостовери количеството спестена енергия в постройките и да докаже степента на постигане на индивидуалните цели.