Начало Новини Е-досиетата са факт

Е-досиетата са факт

електронен адрес

Източник: vestnikstroitel.bg

Подробните досиета на инфраструктурните проекти, съфинансирани от ЕС, вече са публични. В новата интернет страница на Агенция „Пътна инфраструктура“ на адрес www.api.bg има информация както за проектите в процес на изпълнение, така и за всички завършени обекти, съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Дейностите по Оперативна програма „Транспорт“ са представени с картов материал и резюме на техническите данни. Публикувана е и информация за избраните строители, тръжните процедури, сключените договори за строително-монтажни работи и строителен надзор, извършените плащания, както и сроковете за изпълнение и гаранционните периоди.

Подробни данни са осигурени и за обектите по Оперативна програма „Регио­нално развитие“. Те се предоставят в реално време на потребителя чрез достъп до Управленската информационна система за обектите по ОПРР, разработена за нуждите на АПИ. Публичният модул на системата генерира обобщени данни за обектите, включващи техническа и финансова информация.

В края на март служебният вицепремиер и министър на регионалното развитие и благоустройството Екатерина Захариева заяви, че сред приоритетите в работата й ще бъде въвеждането на електронни досиета на големите строителни обекти в интернет, така че всеки да може да следи как се изпълняват. С публикуването им се гарантира по-висока степен на публичност, прозрачност и проследимост в изпълнението на проектите. Това отговаря на засиления интерес на обществеността към управлението на европейските средства, предназначени за изграждане на пътната инфраструктура на България. С разработването на подобен тип електронни платформи за по-ефективна и по-прозрачна вътрешна и публична е-комуникация се улеснява работата на бизнеса и гражданите с администрацията.