Начало Новини Две оферти за Централна гара София

Две оферти за Централна гара София

гара

Източник: dir.bg

В сградата на НК „Железопътна инфраструктура“ /НКЖИ/ бяха оповестени ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за обществена поръчка по проект „Рехабилитация на гаров комплекс Централна гара София“.

Допуснати за участие в процедурата са две обединения. Първият участник е Обединение „Икар-Пътконсулт-Сарат“ с техническа оценка 20 точки. Предложената цена е 1 595 400,00 лева без ДДС и без непредвидени разходи.

Вторият допуснат участник е Обединение „ТРТ“ с техническа оценка също от 20 точки и предложена цена – 1 045 000,00 лева без ДДС и без непредвидени разходи.

Рехабилитацията на гаров комплекс Централна гара София се осъществява със съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), чрез Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013. Непредвидените разходи са в размер на 10 процента.

След рехабилитацията Централна гара София ще бъде напълно архитектурно обновена, отговаряща на изискванията за енергийна ефективност, чрез внедряване на възобновяем енергиен източник.

Предстои подмяна на дограмата – прозорци и врати, като сградата ще бъде пожарно обезопасена, инсталационно осигурена, с много по-добри комуникационни връзки, с възможност за осигуряване на приятен престой на територията на приемното здание с топли и удобни чакални.

До всички нива на гаровия комплекс ще се осигури достъп на лица с намалена подвижност.