Начало Новини Дизайнерски екип от Ротердам спечели търга за ZOHO

Дизайнерски екип от Ротердам спечели търга за ZOHO


Дизайнерски екип, състоящ се от Orange Architects, ECHO urban design, Moederscheim Moonen, More Architecture и Studio Nauta, спечели търга за изграждането на Zomerhofkwartier (ZOHO) в Ротердам. ZOHO е забележителна зона, която е почти град в града със своя идентичност, оформена от модерно предприемачество, социални инициативи и динамични общности. Въз основа на ясна концепция, която подсилва съществуващите качества на ZOHO, печелившият дизайн интегрира зелените структури и създава устойчив квартал.

Кварталът Somerhofkwartier е разположен между центъра на града и квартал Agniese в Ротердам. През последното десетилетие творчески настроени жители и предприемачи са превърнали тази зона с преобладаващи промишлени сгради в оживен квартал. Общината в Ротердам е изразила желание да бъде увеличена плътността на застрояване в ZOHO и превръщането му в многофункционална зона, без да се компрометира творческата му идентичност. С цялата енергия, генерирана от плавния подход към урбанизъм през последното десетилетие, ZOHO ще продължи да се превръща в нова жизнена зона на Ротердам. Зона, в която жилищното настаняване и офис площите са достъпни и има място за нови инициативи. Зона, в която местната общност участва и влияе върху развитието ѝ. ZOHO се свързва отново с околните райони и създава постепенен преход от градски контекст към приятен жилищен район.

В проекта три нива – „лаборатория“, „земя“ и „град“, са разположени едно над друго. Повдигнат парк над съществуващия индустриален слой служи за основа на най-горното ниво, съставено от жилищни и офис сгради. По този начин схемата не само обединява различните жизнени среди, но и ги съчетава с редица прекрасни публични и обществени пространства.

Структурата на индустриалните сгради ще бъде запазена, доколкото е възможно. Те са изграждани постепенно в стила на функционализма, характерен за следвоенния период, от бетон и стомана. В процеса на рехабилитация на съществуващите сгради в ZOHO настоящите височини от шест до девет метра ще бъдат използвани за създаване на пространство за предприемачески експерименти, социални цели и иновативни форми на жилищни помещения.

Паркът ще формира климатично адаптивен буфер, който може да абсорбира водата от валежите и да я съхранява за напояване през сухите периоди. Този своеобразен зелен покрив осъществява връзка между различните слоеве на проекта. Паркът предлага широки възможности за колективни дейности (озеленяване, градинарство) и съоръжения за отдих и спорт (игри, разходки, свободно време).

Градският слой формира декора на района. Състои се от осем различни градски блока с различна големина. Ще се предлагат жилища, както за закупуване, така и за наемане. Ще бъдат насърчавани форми на колективен живот. В две от сградите са предвидени помещения за социално настаняване.