Начало Новини Дискусионен форум „Енергийно обновяване на българските домове” ще се проведе във Варна

Дискусионен форум „Енергийно обновяване на българските домове” ще се проведе във Варна

Енергийно обновяване на българските домове

Източник: vestnikstroitel.bg

От 30 ноември до 2 декември във Варна ще се проведе дискусионен форум по проект BG161РО001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”.

В рамките на форума заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков ще представи общия напредък по проекта: постигнати резултати и бъдещи действия. Проектните мениджъри и представителите на общините ще представят дейността си в съответните райони за планиране. Ще бъдат обсъдени най-често срещаните трудности в процеса на кандидатстване и резултатите от проведената информационна кампания през септември – ноември.

В дискусията ще участват кметове на общините, в рамките на които се реализира проекта, проектните мениджъри, представители на дирекция „Жилищна политика“ на МРРБ, Фонда за жилищно обновяване, Звеното за изпълнение на проекта.

Дискусионният форум ще бъде открит на 30 ноември (петък) в 14,30 ч. в Гранд хотел Варна.